Historie

De Windhonden Renvereniging Zuid Holland (WRZ) is ontstaan uit de fusie op 21 december 2010 van de Zuid–Hollandse Windhonden Renvereniging (ZHWRV) en de Windhonden Renvereniging Rotterdam (WRR).

De ZHWRV, opgericht 1 mei 1940, voortgekomen uit de ’s Gravenhaagse met de oudste renbaan “Marlot”, heeft haar renbaan eigenhandig aangelegd aan de Benoordenhoutseweg. Oprichters, jarenlange bestuursleden en stuwende krachten waren o.m. de gebroeders Worries en de heren Poortvliet, Pleysier en Ancher.

Ge-rend werd er op woensdagavond (de “Zuid” beschikte over een eigen lichtinstallatie) en zondag. In hoofdzaak werd er met greyhounds gelopen. Bekende greyhounds droegen de kennelnamen Lexton’s en of Breeder’s Hope. Gefokt werd met uit Engeland en Ierland geïmporteerde honden. Whippets waren in de beginjaren gering in aantal. Bekend waren Knicky en Josita, whippets van leden van de “Zuid”. In de jaren later groeide het aantal whippets en werd het aantal greyhounds minder.

Stuwende krachten waren onder meer de gebroeders Bas en Hans Meys en de secretaresse mevr. H. Geubels – Kennis, plaatselijk en landelijk beter bekend als Oma Geubels.

Oma Geubels

De eerste renbaan van de WRR, opgericht 3 september 1944, lag aan de Abraham van Stolkweg. Bekende krachten van de WRR waren: voorzitter van Vliet, secretaresse mevr. Vermeulen en W. Hoogenbos.

Gelopen werd er in hoofdzaak met whippets. Whippets veelal uit Belgische afstamming. Bekend was o.a. Victorious Mary. In combinatie met Abel Hazenvanger leverde dit Fiorenz op. Fiorenz was de vader van de stamvader van veel whippets: “Caspar van Us Honk”. Engelse import honden werden later ook gebruikt.

De WRR verhuisde naar een terrein op Zestienhoven, de Overschiese Kleiweg / Terletweg. Op deze locatie, tussen de volkstuinen, werd er ook veel meer met greyhounds gelopen o.a. van de kennel Kepo’s. Bekend waren ook de afghanen, later whippets van de kennel Chandhara en de whippets van the Rapid Dogs. Actieve krachten waren de leden W. van Triet en A. Rovers. 

Vervolgens verhuisde de WRR naar de nu bekende locatie aan de Hazelaarweg.